ข้าราชการครูจังหวัดน่าน ที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้เงิน ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธอส สามารถขอแบบคำรับรองผู้บังคับบัญชาที่ลงนามแล้วได้ที่ สำนักงานประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดน่าน

ผู้บริหาร สพม เขต 37

                                                                                           

นายประสิทธิ์  อินวรรณา   

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗    

 

 

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   

 

นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   

ข้อมูลทั่วไป

ลิงค์เอกสาร

                      

       


    

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

2164480
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
427
667
3538
2156169
8954
14397
2164480

Your IP: 34.203.225.78
Server Time: 2018-12-15 19:22:27

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

 

นายพิทักษ์   บุณยเวทย์

ประธานกรรมการ

                                                                                               

                               พระราชเขมากร                                                                       นายสมชาย   สิทธิวงศ์

                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                                              

                          นายอุบลศักดิ์   ขีดสร้อย                                                             นายบุญยัง   สุขหิรัญวัฒน์

                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                                              

                          นายจรัญ   วรรณวิไลย                                                                     นายมานพ   มีดี

                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                                              

                          นางแสงพลอย   มุ้งทอง                                                             นางจิรพรรณ   โชติรัตนวิมล

                      กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน                                                        กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน

                           

                       นายบุญชอบ   แย้มพราม

             กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                     กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                                              

                            นายเสถียร   ศิริข่วง                                                                    นายวิสุทธิ   พิมพ์มาศ

           กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู                                                 กรรมการผู้แทนสมาคม

                                                                                                                 ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา

                                                                                             

                           นายภาวัติ   สัตยวงศ์                                                                  นายศิริพันธ์   ขวัญอ่อน

             กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู                                                    กรรมการและเลขานุการ

ข่าวสารจากครูไทย