ข้าราชการครูจังหวัดน่าน ที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้เงิน ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธอส สามารถขอแบบคำรับรองผู้บังคับบัญชาที่ลงนามแล้วได้ที่ สำนักงานประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดน่าน

ผู้บริหาร สพม เขต 37

                                                                                           

นายประสิทธิ์  อินวรรณา   

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗    

 

 

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   

 

นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   

ข้อมูลทั่วไป

ลิงค์เอกสาร

                      

       


    

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

2164493
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
440
667
3551
2156169
8967
14397
2164493

Your IP: 34.203.225.78
Server Time: 2018-12-15 19:41:09

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

 นายศิริพันธ์   ขวัญอ่อน

 ประธานกรรมการ

                                                                                           

                       นายประหยัด  เกียรติสมบูรณ์                                                           นายสุรินทร์   อินทุสุต

                   ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารการศึกษา                                           ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและประเมินผล

                                                                                            

                             นายเลิศชาย   รัตนะ                                                                 นายกิจผจญ   แมตเมือง

                ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย

                                                                                            

                            นายประยูร   เมตตา                                                                   นางนภาพร   แสงนิล

          ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                              ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

                                                                                           

                            นายสถาพร   มังกร                                                                 นายธรัตน์   มหายศนันท์

         ผู้แทนผุ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน                                         กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

ข่าวสารจากครูไทย