ข้าราชการครูจังหวัดน่าน ที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้เงิน ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธอส สามารถขอแบบคำรับรองผู้บังคับบัญชาที่ลงนามแล้วได้ที่ สำนักงานประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดน่าน

ผู้บริหาร สพม เขต 37

                                                                                           

นายประสิทธิ์  อินวรรณา   

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗    

 

 

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   

 

นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   

ข้อมูลทั่วไป

ลิงค์เอกสาร

                      

       


    

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

2164459
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
406
667
3517
2156169
8933
14397
2164459

Your IP: 34.203.225.78
Server Time: 2018-12-15 18:41:24

แบบฟอร์มการศึกษาบุตร

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ1)พ.ศ.2523

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ2)พ.ศ.2532

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ2)พ.ศ.2533

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ2)พ.ศ.2534

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ2)พ.ศ.2548

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ2)พ.ศ.2550

พรฎ.การศึกษาบุตร(ฉบับ2)พ.ศ.2554

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการศึกษาบุตร 2553 ฉบับที่ 2(ฉบับเต็ม)

สรุปเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

สรุปเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

หนังสือกรมบัญชีกลาง ว.169ลง11พ.ค.50เรื่องประเภทและอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนปี 50

หนังสือกรมบัญชีกลาง ว101ลง17มี.ค.51 ว่าด้วยการเบิกค่าการศึกษาบุตรพ.ศ.2551

หนังสือกรมบัญชีกลาง ว271ลง7ส.ค.51 อัตราค่าเล่าเรียนปริญญาตรี ปีการศึกษา2551

หลักการและเหตุผล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ข่าวสารจากครูไทย