ผู้เขียน หัวข้อ: การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิ  (อ่าน 98 ครั้ง)

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ    และให้ได้รับรางวัล “ พระพฤหัสบดี ” ประจำปี พ.ศ. 2561