คู่มือ การประเมินให้ ขรก.ครูและ บคศ.ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21) โดย ืีnubwo23 กันยายน 02, 2018, 12:24:06 pm
คู่มือ Logbook โดย phadtranid กรกฎาคม 26, 2018, 10:20:36 am
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพือเลื่อนขั้นแต่งตั้งตำแหน่งสูงขึ้น โดย phadtranid มิถุนายน 28, 2018, 10:01:21 pm
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา (รอง ผอ.) จ.แพร่ โดย phadtranid พฤษภาคม 28, 2018, 05:10:02 pm
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา (รอง ผอ.) จ.น่าน โดย phadtranid พฤษภาคม 28, 2018, 05:09:02 pm
ประกาศตำแหน่งว่าง สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ โดย phadtranid พฤษภาคม 17, 2018, 04:04:27 pm
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายและโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพม.37 โดย phadtranid เมษายน 27, 2018, 03:03:56 pm
ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ 1 โดย phadtranid มีนาคม 29, 2018, 10:31:52 pm
การคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ โดย phadtranid มีนาคม 28, 2018, 09:41:03 pm