ประกาศตำแหน่งว่าง สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ โดย phadtranid พฤษภาคม 17, 2018, 04:04:27 pm
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายและโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพม.37 โดย phadtranid เมษายน 27, 2018, 03:03:56 pm
ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ 1 โดย phadtranid มีนาคม 29, 2018, 10:31:52 pm
การคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ โดย phadtranid มีนาคม 28, 2018, 09:41:03 pm
คู่มือ การประเมินให้ ขรก.ครูและ บคศ.ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21) โดย SIVA กุมภาพันธ์ 14, 2018, 10:07:45 am
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน เลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ตำแหน่งวิชาการชำนาญการพิเศษ โดย phadtranid มกราคม 29, 2018, 02:54:25 pm
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สพม.37 โดย phadtranid มกราคม 25, 2018, 03:52:26 pm
ประกาศผลการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) โดย phadtranid ธันวาคม 29, 2017, 03:31:09 pm
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสพม.37 โดย phadtranid ธันวาคม 29, 2017, 03:30:17 pm
ประกาศผลการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรวิทย์-คณิต โดย phadtranid ธันวาคม 29, 2017, 03:29:03 pm
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น ตำแหน่งวิชาการ โดย phadtranid ธันวาคม 29, 2017, 03:27:32 pm
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.เขต 37 โดย phadtranid ธันวาคม 28, 2017, 03:51:45 pm
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดย phadtranid ธันวาคม 27, 2017, 01:42:02 pm
แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง โดย phadtranid ธันวาคม 27, 2017, 09:52:48 am
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพม.37 โดย phadtranid ธันวาคม 27, 2017, 09:33:32 am